previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ร.ต.อ. หญิงยุรีพรณณ วานิชโยบล ร่วมเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติบัติชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยวิธีประชุมผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองการพยาบาล ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ กองการพยาบาล และ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย นางอาริยา  สัพพะเลข อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมในพิธี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และนางสุทธิพร เทรูยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร ร่วมแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 23 เมษายน 2563 กองการพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ ดร.วรรณวิไล จันทราภา อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล ณ วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข VDO Conference ร่วมกับประธานเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 และเขตกรุงเทพฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ำการระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง