11:16 am - วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

กองการพยาบาล ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการพยาบาล เพื่อประกอบการจัดทำระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช สำหรับอาจารย์พยาบาล พยาบาล และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งปรับอัตราค่าสมัครสมาชิกวารสารกองการพยาบาล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมป์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องฟอร์จูนแพททินั่ม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์มอร์เคียว ถ.รัชดาภิเษก กทม.

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบกำลังคนทางการพยาบาล นำเสนอผลงานจากการคัดเลือกในการประชุม “International forum on QUality & Safety in Healthcare “ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 2-4 พค. 2561

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00 น. ศาสตราจารย์คลิกนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายความเคารพสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการแก่การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองการพยาบาลเข้าร่วมวางพานพุ่มด้วย

คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล นำโดย อ.อาริยา สัพพะเลข อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล แสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ” สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง…นับเป็นตำแหน่งความก้าวหน้าสูงสุดของ “พยาบาลวิชาชีพ” ตำแหน่งแรก ของกระทรวงสาธารณสุข

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา ทั้งสิ้น 70 คน มาจากโรงพยาบาลศูนย์ ทั่วประเทศ