9:56 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กองการพยาบาล นำโดย นางศิริมา  ลีละวงศ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการกองการพยาบาล ร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดแถลงข่าวการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 กองการพยาบาลได้ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งมาเยี่ยมชมการดำเนินการ ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันมหิดล โดยมีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 นิเทศงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลทัพทัน โรงพยาบาลหนองฉาง คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวชุติกาญจน์  หฤทัย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 14 กันยายน 2562 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ร้อยรัก ร้อยใจ สานสายใยกตัญญุตา” อ.เพี้ยน พูนสุวรรณ ในโอกาสครบรอบอายุ 98 ปี ณ วพบ.กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้จะได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562