วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ร.ต.อ. หญิงยุรีพรณณ วานิชโยบล ร่วมเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติบัติชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยวิธีประชุมผ่านสื่อออนไลน์

อ่านต่อ »

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองการพยาบาล ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ กองการพยาบาล และ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย นางอาริยา  สัพพะเลข อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมในพิธี

อ่านต่อ »

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และนางสุทธิพร เทรูยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร ร่วมแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ »

วันที่ 23 เมษายน 2563 กองการพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ ดร.วรรณวิไล จันทราภา อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล ณ วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี

อ่านต่อ »

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข VDO Conference ร่วมกับประธานเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 และเขตกรุงเทพฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ำการระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19

อ่านต่อ »

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพัน ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์

อ่านต่อ »

วันที่ 8-10 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นายนครินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาล และชมรมพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมนิเทศวิเคราะห์ค่างานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จ.ระนอง

อ่านต่อ »

วันที่ 10 มีนาคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมการให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในองค์กรและถอดบทเรียนเรื่องหน่วยงานคุณธรรมให้แก่บุคลากรของกองการพยาบาล โดยมีนางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม – คุณหญิงสำเนียงมุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล

อ่านต่อ »

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.พัชรี​  เนียมศรี​ นักวิชาการพยาบาล​ ผู้นิเทศทางการพยาบาล ​เขตสุขภาพที่ 1​ เข้าลงเยี่ยมนิเทศทางการพยาบาล​ ณ​ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง​ จ.ลำพูน​ นำโดยคุณนุชรีย์​  จันทร์เอี่ยม​ หัวหน้าพยาบาล​ และคุณศรีสมร​  การ่อน​ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน​ และทีมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลลำพูน​ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างพลังเชิงบวกในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ »