3:26 am - วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์ Nursing Now Thailand จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการโครงการเสริมสร้างองค์กรกองการพยาบาลคุณธรรมปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง