5:44 pm - วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2018 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ samsung จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า LCD จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง