6:07 am - วันพุธ 17 ตุลาคม 2018 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลโปรแกรมข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ประจำปีงบ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลเว็บไซต์และระบบเซิฟเวอร์กองการพยาบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 270 ขวด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ใช้ในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง