10:09 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่อง Notebook Samsung จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดประชุม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562