3:34 pm - วันอังคาร 17 สิงหาคม 7424 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล จำนวน 3,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ โครงการรางวัลศรีสังวาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า LCD PROJECTOR จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารจัดประชุม จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการหน่วยงานองค์กรคุณธรรมและการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561