11:51 am - วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชุม/อบรม

ขอเชิญประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ( รับเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามหนังสือเชิญ)

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง “N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์” วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ