7:14 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชุม/อบรม

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง “Modernize Nurse Anesthetist” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานการประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร