6:21 pm - วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชุม/อบรม

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง “34++ พยาบาลฉุกเฉิน เพื่อ ER คุณภาพทั้งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผลงานวิจัยทางการพยาบาลขั้นสูง เพื่อการปรับโฉมบริการพยาบาลบนพื้นฐานของงานวิจัย” วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร