2:41 am - วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2019 TH TH

 

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ( รับเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามหนังสือเชิญ) ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

(สอบถามได้ที่ อ.อรรถยา  อมรพรหมภักดี 086-8985969) ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 ธันวาคม 2562

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  <<หนังสือโครงการ>>

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  <<หนังสือเชิญประชุม>>

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  <<กำหนดการประชุม>>

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  <<เอกสารประกอบการบรรยาย>>

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  <<แบบจองห้องพักโรงแรมเอเชีย ราชเทวี>>

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด   ลงทะเบียนเข้าประชุม