TH TH

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กองการพยาบาล โดยมีนางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม – คุณหญิงสำเนียง  มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล