1:44 am - วันอังคาร 21 มกราคม 2020 TH TH

 

ขอเชิญประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing”

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 

 

ขยายเวลารับลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ ปิดลงทะเบียนส่งผลงาน วันที่ 20 มกราคม 2563 และประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวันที่ 31 มกราคม 2563 และเปิดระบบลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานในวันที่ 3 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://sites.google.com/view/nursingresearchandreinventing/

 

“งานฟรี 1 ปี มีแค่ครั้งเดียว”

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง “ผลงานดี วิชาการเด่น

สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Reseach and Reinventing” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2863 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 

–  ฟรี…..ค่าลงทะเบียน

 

–  เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

–  มีการมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์กองการพยาบาล www.nursing.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์นครินทร์ สุวรรณแสง 08-9056-6798 nakarin@moph.mail.go.th
อาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้ว 09-8015-6436 hatairut2525@hotmail.com
อาจารย์ชัชนน เทพวงค์ 06-3186-1518 mo_eng@live.com

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี