1:22 pm - วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2019 TH TH

 

ขอเชิญประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  ฟรีค่าลงทะ่เบียน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  มีการมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  ลงทะเบียนได้ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2562 กดลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน

      ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 มกราคม 2563

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี