วันที่ 23-24 มกราคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำในการวิเคราะห์ค่างานและจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร