วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการพยาบาล พร้อมด้วยอาจารย์พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์และอาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้ว นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาลร่วมประชุมศึกษาสถานการณ์จัดบริการกัญชาทางการแพทย์นำร่อง ณ โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี