6:38 pm - วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020 TH TH

 

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผลงานวิจัยทางการพยาบาลขั้นสูง เพื่อการปรับโฉมบริการพยาบาลบนพื้นฐานของงานวิจัย” วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คลิก

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-590-6267 ร.ต.อ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  หนังสือเชิญประชุม คลิก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  กำหนดการประชุม คลิก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมมารวยการ์เด้น  คลิก