วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพัน ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์