วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข VDO Conference ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ถึง 12 และ เขตสุขภาพกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อประชุมหารือรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกองการพยาบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องพยาบาลในการดำเนินงานด้านการบริการและการจัดการ งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ของ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จึงได้เรียนเชิญหัวหน้าพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร มาร่วมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการในสถานการณ์ครั้งนี้