วันที่ 23 เมษายน 2563 กองการพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ ดร.วรรณวิไล จันทราภา อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล ณ วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี