วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และนางสุทธิพร เทรูยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร ร่วมแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการพยาบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19