ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด