รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563  อ่านรายละเอียด