ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือโครงการ <<ดาวน์โหลด>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม <<ดาวน์โหลด>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม <<ดาวน์โหลด>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด แบบจองห้องพัก <<คลิกจองห้องพัก>>

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ คลิกลงทะเบียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด ลงทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกลงทะเบียน

***หมายเหตุการลงทะเบียน***

รอบที่ 1 (24 ก.ค – 15 ส.ค. 2563) สำหรับ RN ผู้เกษียณและผู้ติดตาม (1:1)
รอบที่ 2 (15-28 ส.ค.2563 หรือครบ 1200 คน) สำหรับผู้สนใจทั่วไป
หมายเหตุ จะเปิดรอบที่ 2 เมื่อรอบที่ 1 ยังไม่เต็ม 1,200 คน และระบบจะปิดการรับลงทะเบียนทันทีเมื่อครบ 1,200 คน
ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท/คน โดยชำระเงินที่เลขบัญชี 142-0-25775-7 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชีสัมมนาวิชาการประจำปี และต้อง upload หลักฐานการโอนเงินก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน
สอบถาม อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี 086-8985696