วันที่ 16-17 กรฎาคม 2563 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญทางคลินิก สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเป็นระบบ