ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง Projector ในการจัดประชุม จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด