ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด