รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  อ่านรายละเอียด