วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมเป็นวิทยากรและกรรมการวิพากษ์ตัดสินผลงานวิชาการ พร้อมทั้งนายนครินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (Integrative Addiction Medicine and Mental Health) ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือของกองการบริหารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข