ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด