ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด