รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563  อ่านรายละเอียด