วันที่ 1 กันยายน 2563 กองการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับนางสาวมะลิวรรณ ศูนย์ศร ที่ได้รับรางวัล “Good Guy 2020” และนางสาวนันท์นภัส คงบุญ ในรางวัล “คลิปวิดิทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข