วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ พร้อมผู้บริหาร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมกองการพยาบาลและมอบนโยบายทิศทางการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีนางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลให้การต้อนรับ