ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2563 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <<อ่านรายละเอียด>>