4:42 pm - วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2018 TH TH

วันที่ 9 ต.ค.2560 ดร.กาญจนา จันทรืไทย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และนักวิชาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี