3:19 pm - วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 5958 TH TH

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.-29 ธ.ค. 2560

arroy  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2560-6296 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

arroy  <<เกณฑ์การรับสมัคร>>  

arroy  <<ใบสมัคร>>

arroy  <<แบบขอย้าย>>

arroy  <<แบบขอโอน>>