3:53 pm - วันศุกร์ 24 มีนาคม 2051 TH TH

วันที่ 19 มีนาคม 2561 อ.ศิริมา ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วม อ.ลินดา สันตวาจา ประธานเขตบริการสุขภาพที่ 4 ติดตามนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนางานบริการพยาบาลตามแผนงาน/โครงการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธม.โม อุปถัมภ์) โรงพยาบาลสิงห์บุรี คณะกรรมการฯประกอบด้วย CNO_R , CNO_P ,CNO_D และคณะทำงานของแต่ละแผนงานตามสาขา service plan