3:53 pm - วันศุกร์ 24 มีนาคม 2215 TH TH

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมป์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องฟอร์จูนแพททินั่ม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์มอร์เคียว ถ.รัชดาภิเษก กทม.