7:16 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ กับมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล และชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษประจำปี 2561 เรื่อง “ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน