3:44 pm - วันเสาร์ 11 ธันวาคม 3954 TH TH

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมอบนโยบายและข้อเสนอแนะให้แก่กองการพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลให้การต้อนรับ