10:35 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินแก่ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพยาบาลคนใหม่