7:27 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสิรฐ เป็นประธานในการประชุม