10:10 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยมองค์กรและส่งเสริมสังคม โดยมีการนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาค ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี