3:58 pm - วันศุกร์ 21 พฤษภาคม 2077 TH TH

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง “Modernize Nurse Anesthetist” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือโครงการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือเชิญ รพ.ภาครัฐ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด หนังสือเชิญ รพ.ภาคเอกชน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม