7:45 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

วันที่ 1 เมษายน 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562