TH TH

ดร.พัชรี​ เนียมศรี​ กองการพยาบาล​ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลความพึงพอใจ​ให้กับพื้นที่​ ระดับภาค/เขต/จัหวัดโดยเป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการ​รพศ./รพท.​. ทั้งนี้สำนักวิชาการสาธารณสุข​เป็นหน่วยงาน​หลัก​ รับผิดชอบข้อมูลความพึงพอใจภาพรวมระดับประเทศ​โดยมีนพ.สมควร​หาญพัฒนชัยกูร​ เป็นประธานการประชุม​ระหว่างวันที่29-30​ เมษายน2562​ ณ​โรงพยาบาลนครพิงค์​ ​จังหวัดเชียงใหม่