3:58 pm - วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 1122 TH TH

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety : Nurse Excellence” 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กทม.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด รายละเอียด