10:20 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ส่งรายชื่อและข้อมูลพยาบาลวิชาชีพที่จะเกษียณอายุราชการในงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดงานพิธีมุทิตาจิต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด กรอกข้อมูลผู้เกษียณ