10:40 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 4 / 2562 ณ ห้องประชุม นพ.เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล