วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมผู้บริหารทางการพยาบาล และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31เรื่อง”Nurse Leadership in New Era พยาบาล:ภาวะผู้นำยุคใหม่” โดยมี นพ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการ และมอบโล่ประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกและมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี